SAMHÄLLSBYGGNAD2019-02-27T11:33:40+00:00

SAMHÄLLSBYGGNAD

DIN SITUATION

Du leder en verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn och utmanas av att branschens digitala utveckling är långsam men att ni ändå behöver komma framåt.  Ni som ledningsgrupp har olika syn på digitaliseringens möjligheter för er organisation och ni antingen saknar er digitala färdplan eller har svårt att komma vidare i det konkreta digitaliseringsarbetet. 

HUR VI KAN BIDRA 

Cobel driver i samarbete med Smart Built Environment ett strategiskt arbete för att hjälpa ledare i samhällsbyggnadssektorn med den digitala transformationen – från kunskapslyft och inspiration till handfast förändringsledning. Vi kan tillsammans med er förtydliga vad digitaliseringen innebär för er och hur ni kommer vidare i ert arbete på ett sätt som involverar och framtidssäkrar er organisation. För vårt accelerationspaket läs mer här.

TJÄNSTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG

För dig som vill få en fördjupad insikt i omvärldstrender och digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som vill veta hur digitalt mogen din verksamhet är utifrån nyttjande av digital teknik och beredskap för digital transformation. Läs mer!

För dig som saknar en tydlig strategi och plan framåt för att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som har ett behov av att anpassa din organisation till de krav som ställs i den nya digitala omvärlden. Läs mer!

För dig som vill komma igång med snabb, flexibel affärsutveckling och lägga grunden för en innovationskultur.  Läs mer!

För dig som behöver lyfta din verksamhet till nästa nivå för konkurrenskraft i den digitala eran. Läs mer!

För dig som är i behov av expertstöd i genomförande av komplexa förändringar. Läs mer!

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se