VÅRT ERBJUDANDE2019-02-04T13:49:56+00:00

Vårt erbjudande

När du arbetar tillsammans med oss på Cobel kan du räkna med handfasta resultat och förändring. Vi har tiotals år av dokumenterad erfarenhet från att framgångsrikt lyfta verksamheter både med eget resultatansvar och som externa konsulter – både i Sverige och internationellt. Vi har själva suttit i VD-roller och med ansvar för stabs- och linjeverksamheter och vi vet vad som krävs för att få saker att hända.

Hos oss hittar du även spetskompetens inom det digitala vad gäller omvärldsbevakning, ledarskap, strategiutveckling och innovationsledning. Vi lever som vi lär, vilket innebär att vi arbetar tillsammans i ett brett upparbetat nätverk av seniora managementkonsulter och digitala specialister för att du ska få hjälp med precis det du behöver.

Nedan finner du våra tjänster: 

 

 

För dig som vill få en fördjupad insikt i omvärldstrender och digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som vill veta hur digitalt mogen din verksamhet är utifrån nyttjande av digital teknik och beredskap för digital transformation. Läs mer!

För dig som saknar en tydlig strategi och plan framåt för att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter.  Läs mer!

För dig som har ett behov av att anpassa din organisation till de krav som ställs i den nya digitala omvärlden. Läs mer!

För dig som vill komma igång med snabb, flexibel affärsutveckling och lägga grunden för en innovationskultur  Läs mer!

För dig som behöver lyfta din verksamhet till nästa nivå för konkurrenskraft i den digitala eran.  Läs mer!

För dig som är i behov av expertstöd i genomförande av komplexa förändringar. Läs mer!

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se