Digital transformation – Cobel får det att hända

I digitaliseringens fotspår förändras vår omvärld i allt snabbare takt. Kunder och medarbetare ställer nya krav och nya spelare kan kliva in och ändra en hel bransch över en natt. Vi måste alla bygga upp nya förmågor och anpassa våra verksamheter till att klara konkurrensen. Med fokus på digital transformation erbjuder Cobel tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling. Vad vi erbjuder!

 

Cobel och Smart Built Environment utvecklar ledarskapet i digital transformation hos företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. För mer information och anmälan till kommande seminarier, se Samhällsbyggnadssektorn