Digital transformation – Cobel får det att hända

Digital transformation innebär affärsutveckling av nya erbjudanden, ställa om produktionsprocesser och erbjuda nya typer av arbetsmiljöer för de anställda genom att dra nytta av vad digitaliseringen kan erbjuda. Med fokus på digital transformation erbjuder Cobel tjänster inom affärsutveckling, strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling. Vad vi erbjuder!

 

Cobel och Smart Built Environment utvecklar ledarskapet i digital transformation hos företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. För mer information och för att anmäla dig till kommande seminarier, tryck här; Samhällsbyggnadssektorn