Silicon Valley med Cobel

I samarbete med Widely anpassar Cobel inspirations- och innovationsbesök till Silicon Valley efter varje kunds specifika behov

Cobel kan hjälpa er att nå de rätta lokala kontakterna i Silicon Valley. Genom anpassade företagsbesök och möten i världens främsta nav för innovation och digital utveckling får ni en unik möjlighet att inspireras i arbetet med mål och strategier för er digitala framtid. I dialog med er tar vi fram aktuella frågeställningar och teman för att skräddarsy er resa, såsom exempelvis:

 • Vad innebär digital transformation och hur påverkar det min organisation?
 • Hur ser trenderna ut?
 • Vad krävs för att vi kunna säkra vår marknadsposition i framtiden?
 • Hur anpassar vi verksamheten till teknik som inte finns idag men i morgon?
 • Hur säkerställer vi innovation i rätt riktning och implementering i tillräckligt hög takt?

Vi arbetar utifrån ett paketerat ramverk:

 • Förstudie i Sverige med beställare/ledningsgrupp för att specificera syfte och mål med resa och resultat därefter
  • Vi specificerar utmaningar, krav och behov av förändring inför framtiden
  • Vi definierar frågeställningar och specifika önskemål
 • Skräddarsytt upplägg för besöket till Silicon Valley
 • Vid önskemål om konkret affärsutbyte med företag i Silicon Valley kan vi även bistå i detta
 • Workshop efter hemkomst i syfte att sammanfatta erhållna kunskaper, specificera hur dessa påverkar befintlig strategi samt prioritera aktiviteter och plan för att nå uppsatta mål