Våra Erfarenheter

Vi har gedigen erfarenhet av transformation och verksamhetsutveckling i den digitala världen

Ett axplock av våra samlade erfarenheter:

 • Strategiutveckling för e-handelsbolag i modebranschen
 • GDPR-implementering hos aktör i försäkringsbranschen
 • Inspirationsworkshops kring digital transformation för ett flertal koncernledningar och styrelser
 • Utveckling och implementering av agil verksamhetsstyrning baserad på skräddarsydd Business Intelligence för industri-, fastighet- och tjänstesektorn.
 • Flertal förändringsprojekt i syfte att effektivisera leveransprocessen från order till fakturering inkluderande implementering av digitalt och mobilt arbetssätt i drift- och serviceorganisationer
 • Implementering av digital process och systemstöd avseende analys kring inköpskostnader inom Facility Management
 • Agil verksamhetsutveckling för effektivisering av trafikledning i publikt transportföretag
 • Utveckling och implementering av automatiserad löneprocess samt medföljande förändring av organisation, roller och ansvar i syfte att skapa effektivitet och sänka kostnader inom offentlig sektor
 • Utveckling av marknadsplattform för försäljning av bemanningskonsulter. Från konceptutveckling till lansering och drift inom tjänstesektorn
 • Utveckling och implementering av digital process för deltagarhantering inom utbildningssektorn
 • Stöd i strategiutveckling för Big Data-företag
 • Projektledning av GDPR-implementering i tjänstebolag