Ledningen

 Det är vi som leder och driver Cobel;

Marie Forsström, Partner
Marie har 20 års erfarenhet av att leda komplex förändring varav 10 år i olika chefsbefattningar. Marie har bred och djup kunskap i att leverera mätbar förändring inom flertalet branscher, såsom Facility Management och teknisk installation, Utbildning och bemanning, Läkemedelsindustri, Myndighet och Transportsektorn. Hon har också en nyvunnen passion för utmanande hinderbanor i leriga miljöer. Marie har en civilekonomexamen från Mittuniversitetet.

marie.forsstrom@cobel.se
tel. +46 706215941

 

 

Johanna Holmberg, Partner
Johanna har 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom teknik- och managamentkonsulting och entreprenad/service. I roller som VD, affärsområdeschef och styrelseledamot är hon van att driva förändring i såväl entreprenöriella tillväxtföretag som stora etablerade koncerner. Johanna hittar man inte sällan i offpistbacken eller med en surfbräda under armen. Johanna har en högskoleingenjörsexamen från Mälardalens Högskola och flertal fördjupningskurser från KTH och andra universitet.

johanna.holmberg@cobel.se
tel. +46 703396312

 

Astrid Westfeldt Corneman, Partner

Astrid har 25 års erfarenhet som ledare inom försäljning & företagsrådgivning och de senaste 10 åren i VD-roller inom utbildningsbranschen. Astrid har också genomfört stora  förändringar inom rese-, finans-, bygg och fastighetsbranschen samt inom industrin. Utanför jobbet hittar man ofta Astrid på havet eller längs en vandringsled. Astrid är Diplomerad Marknadsekonom från RMI Berghs och har läst kurser vid bl. a. Handelshögskolan vid Umeå Universitet och är certifierad i flertalet utbildningskoncept.

astrid@cobel.se
tel. +46709221135

Agneta Kjellström, Partner

Agneta har 30 års erfarenhet av förändringsledning i gränslandet mellan affärsverksamhet och IT, inom branscher som Bank och försäkring, Transport, Retail och Utbildning. Hon är en efterfrågad coach och bidrar ofta i utveckling av yngre ledare. Agneta har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och bedriver doktorandstudier vid University of Bedfordshire, London i ”Reflexivity in everyday leadership”. Hon kan också allt som är värt att veta om islandshästar.

agneta.kjellstrom@cobel.se
tel. +46706429122

 

Karoliina Callavik, Partner

Karoliina har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling internationellt  i ledarroller och som managementkonsult.  Hon har lett verksamheter och hjälpt kunder inom ett flertal sektorer såsom Facility & Service management, Bank och försäkring, Utbildning, Transport, och Läkemedel. Emellanåt fuskar hon som vokalist i ett band eller försöker sig på en triathlon. Karoliina har en civilingenjörsexamen från KTH och civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

karoliina.callavik@cobel.se
tel. +46734101491