Internt och externt digitaliseringsindex

Genom Cobels självskattningsverktyg får ni en bild av er nuvarande interna förmåga att leda organisationens digitala förändring. Som komplement får ni också ett externt, objektivt index som ger svar på hur ert företag förhåller sig till kunder, konkurrenter och marknaden i sin helhet. Genom datadriven analys sammanfattas den externa digitala statusen och anger ett matematiskt mått på organisationens/företagets externa digitala mognad.

Dessa index ger en komplett bild av er nuvarande digitala position, er rådande förmåga och ska ses som en utgångspunkt vid starten av er förändringsresa. Verktygen kan användas som mätinstrument under hela den fortsatta digitala förändringsresan framåt.

Kontakta oss för mer information om hur ni kan ta tempen på rådande situation i er organisation både internt och externt tel. 073-410 14 91.