Content Partners

Cobel lever som vi lär. Vi bygger nätverk och samarbetar istället för att konkurrera. När den digitala utvecklingen går fram med våldsam hastighet och det är omöjligt att ha all specialistkompetens under ett och samma tak. Vare sig det handlar om digital marknadsföring, IoT-applikationer eller innovationsledning strävar alla mot samma mål – att hjälpa företag i den digitala transformationen.

Vi är transparenta och delar med oss. Därför vill vi bjuda med dig på vår utvecklingsresa och hoppas att du som  samarbetspartner vill vara med och utforma framtidens företag.  Cobel arbetar med att koppla samman företag och sakkunniga individer i ett nätverk för att skräddarsy de vassaste leveranserna till kunderna tillsammans med fristående erfarna Connect-konsulter.  Vill du bli en samarbetspartner?  Hör av dig till oss!

 

Cobel och Cloudrepublic

Cobel har inlett ett samarbete med Cloudrepublic i syfte att hjälpa företag och organisationer med den Digitala Transformationen. Tillsammans kan Cobel och Cloudrepublic ge en helhetsbild av den digitala förmågan och potentialen, som utgångspunkt för en digital förändringsresa.

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell. CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com