Cobel leder projekt för att utveckla samhällsbyggnadssektorns förmåga att leda digital transformation

 

Strax innan jul fick Cobel förtroendet av Smart Built Environment, inom fokusområdet Kunskapslyft, klartecken att driva projektet – ”Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn”.

Projektet ”Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn” kommer att pågå under 2018 och 2019. Projektet startar med en serie inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer ett 30-tal företag och organisationer erbjudas möjlighet till praktisk handledning i en utvecklingsresa från strategi och handlingsplan till faktiskt genomförande.

– Vi är mycket stolta över att få bidra till att utveckla samhällsbyggnadssektorn genom detta projekt, säger projektledare Johanna Holmberg. Vår kärnverksamhet på Cobel är att hjälpa våra kunder att få det att hända, och här finns en stor potential där vi kan bidra med vår kunskap och våra erfarenheter.

Läs mer här i Smart Built Environments Nyhetsbrev nr 1, 2018 Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn.

Johanna Holmberg är medgrundare och partner på Cobel. Hon driver nu projektet ”Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn”.

Inspirationsseminarium med After Work 25 Januari, 2018

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta nästa årtionde, det kommer gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher och om man inte hänger med förändringen är det tydligt att man kan bli utbytt. Vid Cobels senaste frukostmöte deltog ca 40 personer och återkopplingen var överväldigande. Kommentarer från deltagare:

”Ni var så självklara och professionella. Underbart med föreläsare med pondus och självkänsla som kan sina saker på sina fem fingrar”

”Jag har varit på många seminarier kring digital transformation. Äntligen ett som gav konkreta förslag på hur man går vidare!”

Nu kör vi en repris för er som inte hade möjlighet att delta och bjuder in till inspirerande föreläsning med efterföljande After Work 25 januari. Anmäl dig här: Anmälan till inspirationsmöte

Vi kommer att berätta hur andra företag genomför sina transformationer för att utveckla nya affärer och affärsmodeller som ger ökad konkurrenskraft. Vi belyser flera verkliga exempel och tillhandahåller en checklista på hur man handfast och framgångsrikt kommer vidare med den digitala förändringen. Med skärpa och humor bryter vi ner komplexa frågeställningar till konkreta insikter!

Vårt seminarium riktar sig till företagsledare och affärsutvecklare med ansvar för den digitala utvecklingen i verksamheten. Du har förmodligen redan kommit till insikt om behovet av digital transformation men vill få inspiration av framgångsrika exempel och tillvägagångssätt där nya affärsmöjligheter skapats.

16.30-17.00: Registrering och kaffe

17.00-18.00: Seminarium: Digital transformation – exempel och handfasta tips

18.00: After Work

Plats: Stockholm City   Lokal: Drottninggatan 95a, 2 tr

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg är partners i Cobel med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter. Som uppskattade föreläsare inspirerar de till nytänkande och konkret handlande i den digitala eran. Alexander Kehrer, CEO på CloudRepublic, berättar hur man får fram ett objektivt marknadsindex avseende hur digitalt ett företag är utifrån ett kundperspektiv, samt hur värdefull denna information är.

Cobel samarbetar med Cloudrepublic

Cobel har inlett ett samarbete med Cloudrepublic i syfte att hjälpa företag och organisationer med den Digitala Transformationen. Tillsammans kan Cobel och Cloudrepublic ge en helhetsbild av den digitala förmågan och potentialen, som utgångspunkt för en digital förändringsresa.

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell. CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

 

 

Frukostmöte 23 november – Se mer här!

Business man in blue grey suit using digital pen working with digital virtual screen business concept of marketing strategy plan

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Anmäl dig här:

Frukostseminarium 23 november

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta nästa årtionde, det kommer gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher och om man inte hänger med förändringen är det tydligt att man kan bli utbytt.

Vi på Cobel bjuder in till frukostmöte för att berätta hur andra företag genomför sina transformationer, för att utveckla nya affärer och affärsmodeller som ger ökad konkurrenskraft. Vi belyser flera verkliga exempel och tillhandahåller en checklista på hur man handfast och framgångsrikt kommer vidare med den digitala förändringen. Med skärpa och humor bryter vi ner komplexa frågeställningar till konkreta insikter!

Vårt seminarium riktar sig till företagsledare och affärsutvecklare med ansvar för den digitala utvecklingen i verksamheten. Du har förmodligen redan kommit till insikt om behovet av digital transformation men vill få inspiration av framgångsrika exempel och tillvägagångssätt där nya affärsmöjligheter skapats.

07.30-08.00 Registrering och frukost

08.00-09.00 Seminarium: Digital transformation – exempel och handfasta tips

Plats: Stockholm City   Lokal: Drottninggatan 95a, 2 trp

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg är partners i Cobel med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter. Som uppskattade föreläsare inspirerar de till nytänkande och konkret handlande i den digitala eran. Alexander Kehrer, CEO på Cloudrepublic, berättar hur man får fram ett objektivt marknadsindex, avseende hur digitalt ett företag är utifrån ett kundperspektiv, samt hur värdefull denna information är.

 

 

NYHET! Unik workshopserie med praktisk handledning i GDPR-införande

Har du tröttnat på teoriföreläsningar om GDPR? Vill du komma i mål med införandet utan att betala för dyra konsulter? Då kanske du är intresserad av praktisk handledning i hur GDPR införs i din organisation.

Cobel erbjuder i samarbete med CM Juridik ett unikt program för stöd i ditt GDPR-arbete. Under tre månader har du möjlighet att tillsammans med andra i samma situation delta i en guidad implementeringsresa. I ”GDPR för doers” varvar vi i en serie om 5 workshops kompetensutveckling med praktiska frågeställningar och verktyg samtidigt som tillfälle ges att dela erfarenheter med andra. Vi kommer att fokusera på alla aspekterna i processen – från juridiken och tekniken till processutveckling och förändringsledning. Mellan workshoptillfällena kommer du att få med dig checklistor och praktiska uppgifter att lösa i din verksamhet för att driva GDPR-arbetet vidare på ett handfast sätt. I ditt arbete med att ta fram en företagsanpassad handlingsplan har du alltså här chansen att få någon som håller dig i handen på GDPR-resan.

I november startar vi en workshopserier i Stockholm city:

  • GDPR för doers i små och medelstora företag –  Workshoptillfällen 21/11, 5/12, 16/1, 13/2 och 20/3 kl. 8.30 – 12.00

Kostnad: 28.800 kr exkl. moms

Lokaler meddelas inför programstart.

Vi hjälper dig gärna med frågor på info@cobel.se.

Då vi fått förfrågningar även från Malmö och Göteborg undersöker vi intresset för detta.

För intresseanmälan till workshopserierna i Stockholm samt möjliga workshopserier i Göteborg och Malmö, klicka här.

PROGRAM:

Block 1:

Övergripande introduktion till GDPR och förändringsledning. Vi inventerar kunskapsnivåer och sätter förväntningar på det kommande arbetet. Guidning till första stegen i GDPR-arbetet, exempelvis hur man håller en riskworkshop

Block 2-4:

Vi arbetar parallellt med processer, teknik och juridik. Dessa perspektiv går inte att skilja åt utan måste vara med oss i alla frågor, om än i olika proportioner beroende på organisation och bransch. Här berör vi områden som inventering, gapanalys, individens rättigheter, personuppgiftsbiträdeavtal etc. Här tar vi även in expertis i IT-säkerhetsfrågor.

Block 5:

Avslutande workshop med summering av nästa steg. Här har vi kommit till en handlingsplan för verksamheten på kort och lång sikt, klar att tas vidare.

 

Cobel erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling med fokus på digital transformation. Vi kopplar samman de bästa kompetenserna i vårt breda nätverk av digitala experter, utbildare och seniora managementkonsulter för att säkerställa att våra kunder får pålitligt och professionellt stöd i sin förändringsresa.

CM Juridik erbjuder konsulttjänster och utbildning inom affärsjuridik utifrån ett verksamhetsperspektiv. Med mångårig erfarenhet från några av näringslivets tuffaste miljöer såsom Kinnevikssfären har CM Juridik specialiserat sig på avtalsmanagement, juridisk strategi, marknadsföring, rättighetsfrågor och försäljning till konsument och näringsidkare. CM Juridik är också populära utbildare inom GDPR.

 

Cobel förstärker inom ledarskapsutveckling och digital transformation

Vi är mycket stolta över att få meddela att Agneta Kjellström kliver in i Cobel som delägare och aktiv partner för att utveckla våra affärer inom Consulting och Connect som senior expert inom ledarskap och digital transformation. Agneta har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och tar med sig omfattande erfarenhet av förändringsledning i gränslandet mellan affärsverksamhet och IT. Vid sidan av sin yrkeskarriär är Agneta i slutfasen av sina doktorandstudier vid University of Bedfordshire, London i ”Reflexivity in everyday leadership”.

– Jag har stöttat företag i transformationsfrågor i nära 30 års tid och vet hur svårt det är att nå beteendeförändringar och faktiska resultat om man inte angriper frågan på ett strukturerat sätt utifrån affärsnytta. Behovet av förändring finns ständigt där, men takten i den digitala eran har ökat dramatiskt. Cobels affärsidé med att stötta svenska företag i den digitala transformationen med fristående experter och konsulter ligger helt rätt i tiden och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet, säger Agneta.

– Agneta är ett otroligt starkt tillskott till vårt team. Hon har god insikt i kundernas utmaningar och en vana av att etablera långa, förtroendefulla kundrelationer. Med sin djupa kunskap om konsultmarknaden kan hon också tillföra stort värde till våra fristående konsulter, säger Marie Forsström, partner och medgrundare.

Cobel erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling med fokus på digital transformation. Vi kopplar samman de bästa kompetenserna i vårt breda nätverk av digitala experter, utbildare och seniora managementkonsulter för att säkerställa att våra kunder får pålitligt och professionellt stöd i sin förändringsresa.

Silicon Valley – Inspirationsbesök

Silicon Valley – Inspirations- och Innovationsbesök

I samarbete med http://www.widely.se anpassar Cobel inspirations- och innovationsbesök efter varje kunds specifika behov.

Tillsammans med dig som kund matchar vi frågeställningar, i linje med nedan, till de i Silicon Valley som bäst kan besvara frågorna utifrån ert specifika behov:

  • Vad innebär digital transformation och hur påverkar det min organisation?
  • Hur kan jag säkra min marknadsposition i framtiden?
  • Hur anpassar vi verksamheten till teknik som inte finns idag men i morgon?
  • Hur säkerställer vi innovation i rätt riktning och implementering i tillräckligt hög takt?
  • Cobel kan hjälpa er som kund att nå ”de rätta kontakterna” utifrån era behov, genom olika företagsbesök inspireras ni till att skapa mål och strategier för framtiden.

Följ med oss till Silicon Valley! Cobel tillsammans med Widely.se har lång erfarenhet och gedigen kunskap att hjälpa er för ett lyckat besök.

Cobel förstärker med tung ledningskompetens från utbildningssektorn

Vi är stolta över att få meddela att Astrid Westfeldt Corneman beslutat sig för att ta klivet in som partner och delägare i Cobel. Astrid har gedigen erfarenhet från marknad och försäljning, företagsrådgivning och utbildningssektorn där hon de senaste 10 åren agerat i VD-roller. Astrid har även tung kompetens i förändringsledning och har framgångsrikt drivit igenom stora förändringar i ett flertal bolag.

– Cobels affärsidé känns klockren i en tid av snabb digital transformation, liksom leveransmodellen med de bästa experterna och fristående konsulterna i en växande gig-ekonomi. Jag tror också starkt på teamet som börjat bygga bolaget. Att få möjlighet att arbeta med ett gäng så erfarna, drivkraftiga och kompetenta kvinnor i kombination med att själv få utvecklas inom ett område där jag tidigare haft huvudbry som VD, gjorde beslutet enkelt, säger Astrid.

– Vi är oerhört glada över att Astrid valt att ansluta sig till oss i Cobel. Vi har haft förmånen att arbeta med Astrid tidigare och vet att hon kommer att bidra stort med ett genuint kundfokus. Astrid har i sina roller som företagsledare och konsult rönt framgång genom att kombinera driv och lönsamhet med de viktiga organisatoriska och mänskliga aspekterna i förändring. Det är en nödvändighet i dagens snabba förändringstakt i digitaliseringens kölvatten och något som kommer att bidra med mycket värde till Cobels befintliga och nya kunder, säger Karoliina Callavik, partner och medgrundare.

Cobel erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling med fokus på digital transformation. Vi kopplar samman de bästa kompetenserna i vårt breda nätverk av digitala experter, utbildare och seniora managementkonsulter för att säkerställa att våra kunder får pålitligt och professionellt stöd i sin förändringsresa.
 

Astrid Westfeldt Corneman

 

 

Det går bra nu!

Cobel har under några intensiva dagar i Silicon Valley trendspanat och etablerat samarbeten med nya spännande partners. Vi kommer att erbjuda våra kunder senaste know-how inom den digitala utvecklingen, bland annat genom utvecklingsprogram och innovationsresor till techvärldens centrum.

Intressanta insikter på Startup Grind

Vi kan konstatera att efterfrågan på Cobels tjänster inom digital transformation är stor och flera uppdrag är glädjande nog avtalade. En viktig del i Cobels affärsidé är att i vårt tjänsteområde Connect sammanföra de vassaste kompetenserna för att lösa våra kunders utmaningar. Om du brinner för digital transformation och har mer än 10 års erfarenhet av framgångsrik verksamhetsutveckling, hör av dig till oss! Läs om vår trendspaning  i vår nästa blogg.