Cobel leder projekt för att utveckla samhällsbyggnadssektorns förmåga att leda digital transformation

 

Strax innan jul fick Cobel förtroendet av Smart Built Environment, inom fokusområdet Kunskapslyft, klartecken att driva projektet – ”Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn”.

Projektet ”Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn” kommer att pågå under 2018 och 2019. Projektet startar med en serie inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer ett 30-tal företag och organisationer erbjudas möjlighet till praktisk handledning i en utvecklingsresa från strategi och handlingsplan till faktiskt genomförande.

– Vi är mycket stolta över att få bidra till att utveckla samhällsbyggnadssektorn genom detta projekt, säger projektledare Johanna Holmberg. Vår kärnverksamhet på Cobel är att hjälpa våra kunder att få det att hända, och här finns en stor potential där vi kan bidra med vår kunskap och våra erfarenheter.

Läs mer här i Smart Built Environments Nyhetsbrev nr 1, 2018 Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn.

Johanna Holmberg är medgrundare och partner på Cobel. Hon driver nu projektet ”Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn”.

Inspirationsseminarium med After Work 25 Januari, 2018

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta nästa årtionde, det kommer gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher och om man inte hänger med förändringen är det tydligt att man kan bli utbytt. Vid Cobels senaste frukostmöte deltog ca 40 personer och återkopplingen var överväldigande. Kommentarer från deltagare:

”Ni var så självklara och professionella. Underbart med föreläsare med pondus och självkänsla som kan sina saker på sina fem fingrar”

”Jag har varit på många seminarier kring digital transformation. Äntligen ett som gav konkreta förslag på hur man går vidare!”

Nu kör vi en repris för er som inte hade möjlighet att delta och bjuder in till inspirerande föreläsning med efterföljande After Work 25 januari. Anmäl dig här: Anmälan till inspirationsmöte

Vi kommer att berätta hur andra företag genomför sina transformationer för att utveckla nya affärer och affärsmodeller som ger ökad konkurrenskraft. Vi belyser flera verkliga exempel och tillhandahåller en checklista på hur man handfast och framgångsrikt kommer vidare med den digitala förändringen. Med skärpa och humor bryter vi ner komplexa frågeställningar till konkreta insikter!

Vårt seminarium riktar sig till företagsledare och affärsutvecklare med ansvar för den digitala utvecklingen i verksamheten. Du har förmodligen redan kommit till insikt om behovet av digital transformation men vill få inspiration av framgångsrika exempel och tillvägagångssätt där nya affärsmöjligheter skapats.

16.30-17.00: Registrering och kaffe

17.00-18.00: Seminarium: Digital transformation – exempel och handfasta tips

18.00: After Work

Plats: Stockholm City   Lokal: Drottninggatan 95a, 2 tr

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg är partners i Cobel med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter. Som uppskattade föreläsare inspirerar de till nytänkande och konkret handlande i den digitala eran. Alexander Kehrer, CEO på CloudRepublic, berättar hur man får fram ett objektivt marknadsindex avseende hur digitalt ett företag är utifrån ett kundperspektiv, samt hur värdefull denna information är.

Cobel samarbetar med Cloudrepublic

Cobel har inlett ett samarbete med Cloudrepublic i syfte att hjälpa företag och organisationer med den Digitala Transformationen. Tillsammans kan Cobel och Cloudrepublic ge en helhetsbild av den digitala förmågan och potentialen, som utgångspunkt för en digital förändringsresa.

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell. CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

 

 

Frukostmöte 23 november – Se mer här!

Business man in blue grey suit using digital pen working with digital virtual screen business concept of marketing strategy plan

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Anmäl dig här:

Frukostseminarium 23 november

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta nästa årtionde, det kommer gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher och om man inte hänger med förändringen är det tydligt att man kan bli utbytt.

Vi på Cobel bjuder in till frukostmöte för att berätta hur andra företag genomför sina transformationer, för att utveckla nya affärer och affärsmodeller som ger ökad konkurrenskraft. Vi belyser flera verkliga exempel och tillhandahåller en checklista på hur man handfast och framgångsrikt kommer vidare med den digitala förändringen. Med skärpa och humor bryter vi ner komplexa frågeställningar till konkreta insikter!

Vårt seminarium riktar sig till företagsledare och affärsutvecklare med ansvar för den digitala utvecklingen i verksamheten. Du har förmodligen redan kommit till insikt om behovet av digital transformation men vill få inspiration av framgångsrika exempel och tillvägagångssätt där nya affärsmöjligheter skapats.

07.30-08.00 Registrering och frukost

08.00-09.00 Seminarium: Digital transformation – exempel och handfasta tips

Plats: Stockholm City   Lokal: Drottninggatan 95a, 2 trp

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg är partners i Cobel med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter. Som uppskattade föreläsare inspirerar de till nytänkande och konkret handlande i den digitala eran. Alexander Kehrer, CEO på Cloudrepublic, berättar hur man får fram ett objektivt marknadsindex, avseende hur digitalt ett företag är utifrån ett kundperspektiv, samt hur värdefull denna information är.

 

 

Nytt kontor, nya bekantskaper och nya affärer!


Cobel har flyttat in i nya, nästintill magiska lokaler. Numera finns vi på Drottninggatan 95 hos våra vänner Dynabyte. Det är inte för intet som kontoret blivit nominerat till Årets Kontor med sitt fantasifulla ”Alice i Underlandet”-tema. Varmt välkommen att hälsa på för att uppleva det själva!

På affärsfronten händer det mycket spännande saker. Vi har fått än fler kunder som vill påbörja sin digitala transformationsresa. Cobel är med redan från början och inspirerar till de första stegen. Vi har utbildat riskkapitalister inom IoT och stöttat bolag i strategiarbete. Cobel har också lanserat ett helt nytt koncept med handledd implementering av GDPR i workshopformat, som komplement till alla teoretiska föreläsningar och dyra konsultprojekt på marknaden.

Häromdagen fick Cobel förmånen att träffa Christer Nilsson från Vestadil för att få en uppfräschning i hur riskkapitalbranschen fungerar idag. Christer gav med sin tunga erfarenhet från såväl industri som private equity en intressant överblick över värdeskapandet under en investerings livscykel. Åsikterna om riskkapitalister må vara många och brokiga, men otvetydigt bidrar branschen till utveckling inte bara genom kapital, utan även know-how och värdefulla nätverk. Något som gemene man inte känner till är att en stor av det kapital private equity investerar kommer från pensionsfonder och att det är mycket utländskt kapital. Vi konstaterade att digitaliseringen bjuder på nya typer av utmaningar för branschen och att traditionella regler kan sättas ur spel i den snabba utvecklingen. Hur bedöma och värdera digital beredskap i ett bolag? Hur stödja i den digitala transformationen för att skapa värde? Här finns fortfarande mycket att göra för att bygga kunskap och verktyg för utveckling  – och det är ju något Cobel arbetar med!

 

När passionen fortfarande glöder

Så packade då Cobel väskorna och åkte iväg från vardagsruljansen för en stunds reflektion och framåtblickande.

Sist vi gjorde denna övning var för sex månader sedan, då som ett nystartat bolag med stora och galna visioner och enorm passion för det nya som komma skulle. Vi skulle fylla ett tomrum vi själva upplevt i våra företagsledande roller. Vi skulle bidra till att svenska företag kommer igång med sin nödvändiga digitala transformationsresa. Vi skulle kompetensutveckla ledningsgrupper, stötta i strategi- och transformationsarbete och koppla ihop digitala experter och skickliga egenkonsulter för att bygga de bästa teamen för varje kund.

Dessutom skulle vi driva vårt företag på ett modernt och fräscht sätt och bryta upp gamla invanda strukturer med fasta planer, stuprör och hierarkier. Cobel skulle bygga på glädje, respekt och professionalism.

Idag kan vi konstatera att vi tog rätt steg. Passionen är lika stark och vingarna bär. Det tomrum vi såg för sex månader sedan behöver fortfarande fyllas. Företag behöver fortfarande en sparring partner i hur man konkret kan tänka kring sin digitala transformation för att inte hamna efter.

Våra frukostföreläsningar har varit fullsatta, vi har lett workshops med koncernledningar och riskkapitalister. Vi har hjälpt nordiska tech- och e-handelsbolag med strategi- och målarbete och vi har hållit utbildningar i allt från GDPR till det nya ledarskapet.

Idag blickar vi framåt och ser en spännande framtid för oss själva och Cobel. I det strategiarbete vi nu sitter med får vi ständigt påminna oss själva om att vi kan kasta 3-årsplanerna i sopkorgen. Det handlar om att vara nära och förstå våra kunder och vilka problem vi kan hjälpa till att lösa, att våga utveckla lösningar och testa av snabbt om det flyger. Att samarbeta transparent med andra för hitta den bästa lösningen. Och att ha roligt – varje dag.

 

NYHET! Unik workshopserie med praktisk handledning i GDPR-införande

Har du tröttnat på teoriföreläsningar om GDPR? Vill du komma i mål med införandet utan att betala för dyra konsulter? Då kanske du är intresserad av praktisk handledning i hur GDPR införs i din organisation.

Cobel erbjuder i samarbete med CM Juridik ett unikt program för stöd i ditt GDPR-arbete. Under tre månader har du möjlighet att tillsammans med andra i samma situation delta i en guidad implementeringsresa. I ”GDPR för doers” varvar vi i en serie om 5 workshops kompetensutveckling med praktiska frågeställningar och verktyg samtidigt som tillfälle ges att dela erfarenheter med andra. Vi kommer att fokusera på alla aspekterna i processen – från juridiken och tekniken till processutveckling och förändringsledning. Mellan workshoptillfällena kommer du att få med dig checklistor och praktiska uppgifter att lösa i din verksamhet för att driva GDPR-arbetet vidare på ett handfast sätt. I ditt arbete med att ta fram en företagsanpassad handlingsplan har du alltså här chansen att få någon som håller dig i handen på GDPR-resan.

I november startar vi en workshopserier i Stockholm city:

  • GDPR för doers i små och medelstora företag –  Workshoptillfällen 21/11, 5/12, 16/1, 13/2 och 20/3 kl. 8.30 – 12.00

Kostnad: 28.800 kr exkl. moms

Lokaler meddelas inför programstart.

Vi hjälper dig gärna med frågor på info@cobel.se.

Då vi fått förfrågningar även från Malmö och Göteborg undersöker vi intresset för detta.

För intresseanmälan till workshopserierna i Stockholm samt möjliga workshopserier i Göteborg och Malmö, klicka här.

PROGRAM:

Block 1:

Övergripande introduktion till GDPR och förändringsledning. Vi inventerar kunskapsnivåer och sätter förväntningar på det kommande arbetet. Guidning till första stegen i GDPR-arbetet, exempelvis hur man håller en riskworkshop

Block 2-4:

Vi arbetar parallellt med processer, teknik och juridik. Dessa perspektiv går inte att skilja åt utan måste vara med oss i alla frågor, om än i olika proportioner beroende på organisation och bransch. Här berör vi områden som inventering, gapanalys, individens rättigheter, personuppgiftsbiträdeavtal etc. Här tar vi även in expertis i IT-säkerhetsfrågor.

Block 5:

Avslutande workshop med summering av nästa steg. Här har vi kommit till en handlingsplan för verksamheten på kort och lång sikt, klar att tas vidare.

 

Cobel erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling med fokus på digital transformation. Vi kopplar samman de bästa kompetenserna i vårt breda nätverk av digitala experter, utbildare och seniora managementkonsulter för att säkerställa att våra kunder får pålitligt och professionellt stöd i sin förändringsresa.

CM Juridik erbjuder konsulttjänster och utbildning inom affärsjuridik utifrån ett verksamhetsperspektiv. Med mångårig erfarenhet från några av näringslivets tuffaste miljöer såsom Kinnevikssfären har CM Juridik specialiserat sig på avtalsmanagement, juridisk strategi, marknadsföring, rättighetsfrågor och försäljning till konsument och näringsidkare. CM Juridik är också populära utbildare inom GDPR.

 

Frukostföreläsningar i Stockholm och spaningar i Kina

Astrid frukostföreläser

Populära frukostseminarier

Cobel har nu genomfört fyra välbesökta frukostseminarier på temat ”Digital transformation ur ett tekniskt, mänskligt och svenskt perspektiv”. Det senaste höll Astrid i torsdags för ett 50-tal intresserade deltagare i Dynabytes fantastiska lokaler på Drottninggatan 95 som vi entusiastiskt ser fram emot att flytta till i september. Seminariet lyfter på ett faktabaserat, men lättsamt, sätt fram de aspekter varje företag behöver adressera för en lyckad digital transformation. Teknikutvecklingen är naturligtvis central, men faktorerna som styr en organisations beteende i dagens snabbt föränderliga omvärld avgör vilka som lyckas. Vi ser ett tydligt behov av att diskutera dessa frågeställningar. Beställningar på seminariet fortsätter att trilla in, vilket vi naturligtvis är glada för (och vår CFO ännu gladare).

Otroligt intressant att lyfta andra aspekter än de tekniska i den digitala transformationen
– deltagarkommentar från frukostseminariet

Cobel i Kina

ABBs koncernchef Ulrich Spiesshofer välkomsttalar
Cobel undersöker i VR-miljö på ABBs mässa

När man besöker Kina inser man mycket snabbt att det finns 1.4 miljarder kineser och 10 miljoner svenskar – och en viss känsla av ödmjukhet infinner sig. Digitaliseringen har tydligt tagit fart i vardagen här och man betalar hellre med mobilen genom Wechat (Kinas motsvarighet till Facebook) än med kontanter eller kort.

Cobel hade förmånen att tillsammans med 9000 andra gäster besöka ABB Customer World 2017 i Hangzhou, Kina. Här ser vi en global koncern som nu tar ett tydligt grepp om sin digitala agenda och bygger en gemensam plattform för att knyta ihop digitalt drivna produkter och tjänster. Med en energisektor i omdaning och Industri 4.0 har ABB redan idag 70 miljoner uppkopplade enheter i sin leverans och utvecklingstakten är hög. Återigen är det lätt att konstatera att den digitala revolutionen är här och som företag måste man välja man om man vill vara med på den resan eller inte.

I nästa blogg berättar vi om den kommande uppfräschningen av Cobels grafiska profil. Nu har vi varit i vår hemsnickrade uppstartsfas tillräckligt länge – spännande att följa vad som händer när ett team med unga proffs hanterar frågan!

 

 

 

Nu börjar det bli business!

En liten pudel

Vi tar det obekväma först. Regel nummer ett i den digitala världen är att hela tiden hålla sig aktuell och uppdaterad i sina kanaler mot omvärlden. Då ska man till exempel inte lämna en blogg åt sitt öde, vilket är precis vad vi gjort i vår intensiva uppbyggnadsfas under våren. Låt oss vara överens om att det inte sker igen, så kan vi gå över till trevligheterna!

Första stegen mot nya affärer

När de allra första praktikaliteterna i uppstarten av ett företag är avklarade väntar det allra viktigaste – kunderna och det man avser att hjälpa kunderna med. Här kan det lätt bli att man fastnar i en intellektuell intern diskussion kring vad exakt som ska erbjudas och hur det ska paketeras. Kanske är det rentav lite obekvämt att ta de första kundkontakterna när man ska bryta helt ny mark – och då är det trevligare att sitta på kammaren och skapa företagspresentationer. För Cobel blev dock denna fas kort. Vi bestämde oss för att det bara fanns ett sätt att närma sig marknaden – att kasta sig ut på den och lyssna på vad den behövde. Vi började friskt ta kontakter med företagsledare i olika branscher i både privat och offentlig sektor, med en entusiastisk men likväl realistisk förväntan kring svårigheterna med att få till faktiska möten som rookie.

Men se – svårt var det inte. Behovet av dialog kring digitaliserings utmaningar bland företag och myndigheter visade sig vara precis så stort som vi anat och hoppats och mötena rasar nu in. Teknikdriven digitalisering är det många som talar om och marknaden svämmar över av fantastiska lösningar. Dock återstår den utmanande resan i hur man som ledning transformerar sin verksamhet in i den digitala världen för att bibehålla och stärka konkurrenskraften. Här kommer helt andra frågor kring ledarskap, organisation, arbetssätt, kompetens och kultur upp på agendan – och de representerar helt andra krav och förväntningar än etablerade företag är vana vid.

Konsultuppdragen har alltså kommit igång och vad som är än mer fantastiskt är att Cobel fått sin första spontanbeställning via hemsidan. Leve den digitala världen!

Spännande nya nätverkskontakter och samarbetspartners

Johanna och Fredrik filosoferar

Framtiden tillhör dem som tror på nätverkens kraft. I den snabba utvecklingen är det omöjligt att själv sitta på all kompetens och vi är övertygade om att öppet samarbete ger mer än navelskådande konkurrens. Cobel har lagt mycket tid på att träffa nya spännande bekantskaper. Vi lånade exempelvis en eftermiddag av Fredrik Dansk, VD på Storholmen Förvaltning, för att låta oss inspireras av en helt ny ledningsfilosofi där traditionella styrmedel ersatts av större medarbetaransvar och starkt kundfokus. Ett möte med David Sonnek – inte bara är doktor i atomfysik och adjunkt på KTH, utan också ansvarig för SEB Venture Capital – gav fruktbara diskussioner kring de utmaningar dagens riskkapitalister står inför i den digitala eran. Tack för spännande insikter!

David Sonnek på SEB Venture Capital delar med sig av sina tankar

På den imponerande startup-konferensen Latitude 59 i Tallinn mötte vi Christa Torm som i Sverige representerar Estonian Investment Agency på Enterprise Estonia. Estland ligger långt framme i världen vad gäller digitalisering och e-governance och här tror vi att Cobel kan hitta mycket spännande samarbetsmöjligheter framöver.

Cobel har också en ny samarbetspartner för strategirådgivning inom sourcing, SPN (Sourcing Professionals Nordic). Vi ser fruktbara samarbeten kring de frågeställningar som uppstår kring IT och IT-organisationer i den digitala transformationen. Vi har ju haft många års framgångsrikt samarbete med SPN i tidigare sammanhang – så varför ändra på ett vinnande koncept?

I nästa blogg rapporterar vi från våra välbesökta frukostmöten. Den som känner sig manad kan anmäla sig till vårt nästa möte 29/6 07.30 på temat ”Digital transformation ur ett tekniskt, mänskligt och svenskt perspektiv”. Plats är Drottninggatan 98 i Stockholm.  Anmäl dig via denna länk.