STYRELSE2019-02-27T11:12:49+00:00

Styrelse

DIN SITUATION

Ni utmanas av digitaliseringen i styrelsen.  Ni har olika kompetens och ser möjligheterna med digitalisering på olika sätt. Med frågor från “Vad betyder digitalisering och IoT” till att ni ska leda och fatta strategiska inriktningsbeslut för bolagets digitala utveckling, kämpar ni för att hitta er väg framåt.  

HUR VI KAN BIDRA

Vi kan tillsammans med er öka styrelseförmågan avseende kapitalisering av digitaliseringen. Genom utbildning och teamutveckling som grund kan en gemensam grund tillsammans med VD läggas kring den digitala ambitionen. Därefter kan ett konkret arbete börja med syfte att skapa värdeökning i bolaget via trestegsprogrammet “Accelererad värdeökning” som inom ett år realiserar framsteg och ekonomiska värden.

TJÄNSTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG

För dig som vill få en fördjupad insikt i omvärldstrender och digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som vill veta hur digitalt mogen din verksamhet är utifrån nyttjande av digital teknik och beredskap för digital transformation. Läs mer!

För dig som saknar en tydlig strategi och plan framåt för att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som behöver lyfta din verksamhet till nästa nivå för konkurrenskraft i den digitala eran. Läs mer!

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se