KOMMUN2019-02-27T11:15:41+00:00

KOMMUN

DIN SITUATION

Politikerna ställer krav på digitalisering och kommunens invånare och företag kräver enkel, snabb och smidig service. Ni jobbar för fullt med allt från ordning och reda, nya arbetsprocesser och metoder till att lösa flera frågor parallellt med flera olika tekniska lösningar. 

HUR VI KAN BIDRA

Vi är vana att jobba med kommuners digitalisering från politiska krav till realisering i praktiken. Med grund i kommunens vision och medborgarnas krav idag och imorgon mejslar vi gemensamt ut er digitala ambition om den saknas. Genom det arbetet blir det tydligare vad digitaliseringen innebär för er, hur ni kommer vidare i ert arbete och det på ett sätt som involverar både medarbetare som medborgare. Hur fungerar er organisation avseende samverkan, utveckling och framtidsorientering? Att omvandla behoven i kommunen till ett systematiskt och smart sätt för att utveckla lösningar kräver tydlig ambition, modiga ledare och engagerad personal. Vi hjälper er att skapa en attraktivare och effektivare arbetsmiljö genom ökad involvering, nyttjande av digital teknik och samskapande.

TJÄNSTER SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG

För dig som vill få en fördjupad insikt i omvärldstrender och digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som vill veta hur digitalt mogen din verksamhet är utifrån nyttjande av digital teknik och beredskap för digital transformation. Läs mer!

För dig som saknar en tydlig strategi och plan framåt för att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter. Läs mer!

För dig som har ett behov av att anpassa din organisation till de krav som ställs i den nya digitala omvärlden. Läs mer!

För dig som vill komma igång med snabb, flexibel affärsutveckling och lägga grunden för en innovationskultur. Läs mer!

För dig som är i behov av expertstöd i genomförande av komplexa förändringar. Läs mer!

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se