PROJEKTLEDNING2019-02-27T11:12:09+00:00

PROJEKTLEDNING

VARFÖR

Du har redan identifierat dina förbättringsområden men kanske fortfarande har behov av att definiera planen för hur förändring ska ske. Du saknar resurser för förändringsledning och genomförandekraft.

VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED

Vi hjälper dig med seniora projektledare som har lång erfarenhet av att driva komplexa uppdrag på ledningsnivå. Du får stöd i planering, analys, genomförande och förändringsledning i alla typer av uppdrag – oavsett om det handlar om en organisationsförändring, införande av nya systemstöd och arbetssätt eller översyn av bolagets strategi.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se

EXEMPEL PÅ VAD VI HAR GJORT

Ett bolag i transportsektorn (4 mdr) hade behov av en ny organisationsmodell för att bättre kunna bemöta kunderna genom sin operativa personal ute i trafiken. En genomlysning av befintlig organisation och arbetssätt genomfördes med hög grad av medarbetarinvolvering. Därefter togs en ny organisation inklusive roller och ansvar fram. Under tiden växte en insikt om behov av en genomgripande kulturförändring fram och ett transformationsprogram initierades. Resultatet blev en effektiv organisation med nya digitala arbetssätt inklusive styrning och ledning, hög medarbetarnöjdhet, besparingar realiserade genom pensionsavgångar och utväxling timanställda samt en mycket nöjd kund.