ACCELERERAD VÄRDEÖKNING2019-02-04T13:45:02+00:00

ACCELERERAD VÄRDEÖKNING

Idag är digitaliseringskapaciteten en nödvändighet för att bygga långsiktigt värde i bolaget. För trovärdighet på marknaden behöver bolaget uppvisa en tydlig förmåga att förstå omvärlden, anpassa affärsmodeller samt nyttja nya teknologier för att nå kunder och effektivisera interna processer.

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

Genom ett fokuserat trestegsprogram kan vi hjälpa dig med att få kontroll över förbättringspotentialerna i din verksamhet. Vi inkluderar både befintlig affär och digitala möjligheter framåt och arbetar systematiskt igenom de områden som driver mest värde i företaget. Vi börjar med ett digitalt kunskapslyft för att lyfta blicken och få en gemensam syn på möjligheter framåt. Programmet består av tre block och vi anpassar dessa utifrån era specifika behov.

  1. Insikt, kompetenslyft och ambition framåt – Här introducerar vi er till omvärldstrender och digitaliseringens möjligheter samt arbetar fram en gemensam ambitionsnivå för företaget
  2. Kartläggning, potentialanalys och digital agenda – I denna fas gör vi parallellt med en fördjupad omvärldsanalys en kartläggning av befintlig verksamhet och dess potentialer. Utifrån insikterna arbetar vi fram en digital agenda och handlingsplan framåt. Vi tror starkt på att i detta skede involvera verksamheten för att börja mobilisera för en förändring.
  3. Leverans av konkreta resultat – Den sista och viktigaste fasen kan naturligtvis se mycket olika ut, men sannolikt finns här ett påbörjat arbete med kunddriven innovationsledning och uppbyggnad av digital kapacitet i företaget. Kanske arbetar vi med effektivisering av interna arbetssätt eller utveckling av era ledare. Den gemensamma nämnaren är att uppnå mätbara förbättringar.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se