ACCELERERAD VÄRDEÖKNING2019-02-27T11:10:57+00:00

ACCELERERAD VÄRDEÖKNING

VARFÖR

Idag är digitaliseringskapaciteten en nödvändighet för att bygga långsiktigt värde i bolaget. För trovärdighet på marknaden behöver bolaget uppvisa en tydlig förmåga att förstå omvärlden, anpassa affärsmodeller samt nyttja nya teknologier för att nå kunder och effektivisera interna processer.

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

Genom ett fokuserat trestegsprogram kan vi hjälpa dig med att få kontroll över förbättringspotentialerna i din verksamhet. Vi inkluderar både befintlig affär och digitala möjligheter framåt och arbetar i partnerskap med er systematiskt igenom de områden som driver mest värde i företaget. Vi börjar med ett snabbt digitalt kunskapslyft för att lyfta blicken och få en gemensam syn på möjligheter framåt. Inom ett år kommer värdeökningen att kunna mätas. Programmet består av tre block och vi anpassar dessa utifrån era specifika behov.

  1. Insikt, kompetenslyft och ambition framåt – Här introducerar vi er till omvärldstrender och digitaliseringens möjligheter samt arbetar fram en gemensam ambitionsnivå för företaget
  2. Kartläggning, potentialanalys och digital agenda – I denna fas gör vi parallellt med en fördjupad omvärldsanalys en kartläggning av befintlig verksamhet och dess potentialer. Utifrån insikterna arbetar vi fram en digital agenda och handlingsplan framåt med tydlig målbild och prioritering. Vi tror starkt på att i detta skede involvera verksamheten för att börja mobilisera för en förändring so skapar mätbara värden.
  3. Leverans av konkreta resultat – Den sista och viktigaste fasen kan naturligtvis se mycket olika ut, men sannolikt finns här ett påbörjat arbete med kunddriven innovationsledning och uppbyggnad av digital kapacitet i företaget. Kanske arbetar vi med effektivisering av interna arbetssätt eller utveckling av era ledare. Den gemensamma nämnaren är att uppnå mätbara förbättringar.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se

EXEMPEL PÅ VAD VI HAR GJORT

Ledningen för en nordisk investeringsfond har tillsammans med portföljbolagens ledning gemensamt jobbat med Cobel kring sin förmåga att nyttja digitalisering som del i sin utveckling. Genom att identifiera konkreta exempel i kombination med kompetenslyft har en ökad insikt och samsyn etablerats. För några av portföljbolagen pågår arbetet med potentialanalys i syfte att nå konkreta resultat och skapa ökat långsiktigt värde.