KUNDDRIVEN INNOVATION2019-02-27T11:10:05+00:00

KUNDDRIVEN INNOVATION

VARFÖR

I omvärldens snabba förändringstakt blir utvecklingscyklerna allt kortare. Nya affärsmodeller och lösningar behöver komma på plats i snabb takt och våra etablerade affärsutvecklingsprocesser håller inte längre måttet. Allt fler företag använder sig av så kallade labb och start-ups för att nå snabbare innovationstakt av produkter, tjänster och metoder.​

VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED

Vi kan tillsammans med vår partner etablera ett innovationslabb som ger er:​

  1. Kortad ledtid från idé till resultat
  2. Minimerad risk
  3. Justerbar investeringsstorlek
  4. Innovationsprocess som skapar kulturförändring

Som kund investerar du i en vertikal som kan sättas upp i olika format. Det kan vara en inkubator, ett eget projekt eller kanske ett eget bolag. Vi kan erbjuda dig en unik bas av över 2000 start-ups och uppfinnare som finns i vårt nätverk och stöttar dig i innovationsledning och implementering.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se

EXEMPEL PÅ VAD VI HAR GJORT

Ledningen för ett fastighetsförvaltande bolag som driver projekt för flera miljarder per år, har tillsammans med Cobel jobbat med sin framtida utvecklingsstrategi och digitala agenda till konkreta insatser. Cobel med partner har stöttat med kompetenslyft i syfte att nå ökad gemensam insikt kring digital transformation och med starten av ett innovationslabb.