FRAMTIDSSÄKRAD ORGANISATION2019-02-27T11:08:56+00:00

FRAMTIDSSÄKRAD ORGANISATION

VARFÖR

Morgondagens sätt att styra och leda kommer att skilja sig väsentligt från dagens. Där vi är vana att arbeta i hierarkier med långsiktiga planer, ordning och reda, funktionella gränsdragningar och konkurrens präglas de organisationer som ligger i framkant av kundcentricitet, flexibilitet, innovation och samarbete i nätverk. Alla behöver inte bli ett nytt Google, men begrepp som värderingsstyrt ledarskap och agila organisationer börjar florera allt oftare – och inte utan anledning.

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

Vi hjälper dig att ta kliven mot en framtidssäkrad organisation. Utifrån er önskade position identifierar vi tillsammans vilka hinder som ligger i nuvarande strukturer. Med inspel från intressenter både utanför och inom organisationen och med inspiration från andra verksamheter arbetar vi fram nya lösningar som kan resultera i en mängd olika resultat utifrån befintligt läge:

  • Ny organisationsstruktur
  • Nya roller och ansvar
  • Nya samarbetsformer
  • Program för ledarutveckling

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se