DIGITAL MOGNADSBEDÖMNING2019-02-27T11:22:37+00:00

DIGITAL MOGNADSBEDÖMNING

VARFÖR

En bra startpunkt för den digitala resan är en förståelse för var din verksamhet befinner sig mognadmässigt. Hur är ledningens beredskap? Förstår ni er omvärld? Hur central är kunden i er affärs- och verksamhetsutveckling? 

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

Du kan helt gratis göra en bedömning av din verksamhets digitala mognad genom att besvara frågorna i Cobels digitala verktyg . Du kommer då att få en egen rapport via e-post. Vill du få en djupare förståelse för dina resultat eller göra en bredare bedömning som involverar fler personer i din organisation, hjälper vi dig med detta.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se

EXEMPEL PÅ VAD VI HAR GJORT

Ledningen för ett teknikkonsultföretag (ca 500 MSEK) gjorde genom Cobels verktyg en bedömning av sin digitala mognad. Resultatet utgjorde ett underlag för en workshop i vilken den gemensamma ambitionen och gapen diskuterades. Resultatet blev en samsyn kring frågan och en startpunkt för att komma vidare med bolagets digitalisering.