DIGITAL AGENDA2019-02-27T11:07:07+00:00

DIGITAL AGENDA

VARFÖR

En digital agenda är en förlängning av den övergripande strategin och sätter ramarna för hur verksamheten på bästa sätt ska kapitalisera på digitala möjligheter. Hur ser omvärlden och trenderna ut? Vilka digitala drivare är viktigast att börja med? Är det effektivisering av interna processer med hjälp av de nya teknologierna? Är det innovativ, kundcentrisk affärsutveckling som bör stå i fokus? 

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

Vi hjälper dig och din organisation att mejsla fram en digital strategi och handlingsplan. Tillsammans ser vi över verksamhetens nuläge och omvärldens utveckling för att ta fram er önskade position. Vi arbetar involverande och effektivt i workshopformat för snabbt resultat.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se

EXEMPEL PÅ VAD VI HAR GJORT

Koncernledningen i ett bostadsutvecklingsbolag (8 mdr) arbetade fram sin önskade digitala position och en handlingsplan för fortsatt utveckling, med fokus på mervärde till morgondagens boende. Arbetet förbereddes tillsammans med nyckelpersoner från organisationen och förankrades med intressenter ur ledningen. Resultatet blev en tydlig väg framåt och ett uttalat ägarskap av frågan från högsta ledningens sida.