DIGITALT KUNSKAPSLYFT2019-02-27T11:05:54+00:00

DIGITALT KUNSKAPSLYFT

VARFÖR 

En djupgående insikt i omvärldens digitala utveckling är helt nödvändig för dagens ledare. Om du inte har en grundläggande förståelse för teknikutvecklingen, förändrade kundbeteenden i digitaliseringens kölvatten och de nya krav som ställs på sättet att leda verksamheter på ett innovativt och agilt sätt har du svårt att förbli relevant.

VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

Vi hjälper dig och ledare i din organisation att få en grundläggande förståelse för de nya teknologierna och deras tillämpningar, omvärldstrender, exempel på lyckade digitala transformationer och framgångsfaktorer för att komma igång. Vi skräddarsyr och paketerar en utbildning som passar din verksamhet, oavsett om det handlar om en övning för koncernledningen, ett tema för årets chefsdagar eller ett kompetensutvecklingsprogram för alla ledare. 

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se

EXEMPEL PÅ VAD VI HAR GJORT

VD:n för ett bolag i samhällsbyggnadssektorn (6 mdr kr) hade insett att digitaliseringen inte tydligt fanns med på koncernens agenda och tog initiativ till ett första kunskapslyft. Initialt hölls en workshop för koncernledningen. Därefter genomgick koncernens 100 högsta chefer en skräddarsydd halvdagsutbildning. Slutligen valde dotterbolag att genomföra programmet för sina medarbetare. Resultatet blev en organisation med samsyn, sense of urgency och ny insikt i vikten av digitalisering och snabbt föränderliga kundbehov.