ATT LEDA DIGITAL TRANSFORMATION I SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN2019-02-27T11:38:16+00:00

ACCELERATIONSPROGRAM FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

”Fantastisk workshop! Bra presentationer och diskussioner. Roligt att få nätverka med folk som jobbar med digitaliseringsfrågorna.”
”En dynamisk blandning av deltagare såväl som en spark i baken att börja agera snabbt. Positiv energi från såväl föreläsare som Cobel.”

Är du en ledare eller nyckelperson i samhällsbyggnadssektorn som vill öka utvecklingstakten i din verksamhet i den digitala omvärlden? Cobel erbjuder inom ramen för Smart Built Environment ett unikt accelerationspaket för din organisation. Programmet kan genomföras på en dag eller med fördel delas upp på två halvdagar. Ni får:

  • ett snabbt digitalt kunskapslyft med inspirerande exempel från samhällsbyggnadssektorn
  • ett beprövat verktyg för att bedöma den egna organisationens digitala mognad
  • en timmes uppföljande individuell rådgivning kring utvecklingsområden och plan framåt
  • möjlighet att nätverka med andra representanter från samhällsbyggnadssektorn

Accelerationspaketet erbjuds inom ramen för Smart Built Environment i samarbete med Åsa Degermark som är författare till boken ”Uppgradera ditt ledarskap” och Thomas Larsson, innovationsexpert och grundare av Investment Recyling. Vi går igenom en introduktion till digitaliseringen med dess teknologier och praktiska tillämpningar, vikten av innovationskultur, kritiska framgångsfaktorer för en lyckad digital transformation samt metodik och verktyg för att mäta den egna organisationens digitala mognad. Under programmet har deltagarna möjlighet att genomföra en mognadsbedömning i sin ledningsgrupp/organisation, som följs upp med en timmes ingående rådgivning. Vill du veta mer eller genomföra programmet i din verksamhet, kontakta oss på info@cobel.se.

Initiativet delfinansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Välkommen att
kontakta oss på
+46 70 339 63 12
eller info@cobel.se