Silicon Valley – trender, oväntade lärdomar och t-shirts

//Silicon Valley – trender, oväntade lärdomar och t-shirts

Silicon Valley – trender, oväntade lärdomar och t-shirts

Efter en hektisk arbetsvecka i Silicon Valley har vi processat både jetlag och nyvunna insikter över imponerande mängder koffein. Det är omvälvande att från insidan få uppleva platsen som från utveckling av kiselchips och mikroprocessorer vuxit sig till världens absoluta centrum för entreprenörskap och teknikinnovation.

Senaste tekniktrenderna…

The Valley huserar nära 20.000 startups och står för nästan 50% av världens exits (förvärv eller börsnoteringar) – att jämföra med t ex Londons 10%. Här frodas startups, inkubatorer, etablerade företag, universitet och riskkapitalister i ett enormt, innovativt ekosystem. Teknikintensiteten känns i luften då kaféborden är belamrade med laptops, Googles självkörande bilar rullar – om än i begränsad omfattning – runt på gatorna och man kan se en surfplatta med holografisk 3D-pyramid passera.

Syftet med vår resa var att utöver etablering av nya samarbeten få en förståelse för det karakteristiska innovationsklimatet och senaste trenderna. Vi spenderade två intensiva dagar på Startup Grind Global 2017 Conference där tusentals entreprenörer träffades och lyssnade till techvärldens stjärnor såsom grundarna till WhatsApp, Tinder, Waze, Giphy, Kabam, Stripe, Zoom och Andreessen Horowitz. Vi hade möten på Facebook och Stanford University och samtalade med Yvonne Ericsson, grundare av Cobels nya Silicon Valley-baserade samarbetspartner Widely, som delade med sig av sina lokala erfarenheter.

Yvonne Ericsson på Widely berättar om livet i Silicon Valley

Bland aktuella utvecklingstrender hörde vi återkommande bekanta begrepp som Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Internet of Things (IoT) och Automation. Inget av dessa områden är ju längre någon kioskvältare ur teknisk synvinkel, men nu börjar tekniken i intressanta kombinationer och till rimlig kostnad möjliggöra praktiska tillämpningar och tillföra verkliga affärsvärden. En sak står klar – den som anammar de nya teknikerna och skaffar sig förmågan att förstå värdet av, samla in, processa och analysera DATA kommer att skaffa sig enorma konkurrensfördelar. Möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

Googles självkörande bil

Vi kan t ex genom sensorer i fastigheter, butiker eller produktionsutrustning samla stora mängder IoT-data som genom analys ger oss nya insikter för produkt- och tjänsteutveckling, effektivisering etc. Inte nog med att vi genom uppkopplade enheter kan få realtidsinformation om hur t ex en maskin eller människa mår – vi kan få prognoser på hur dessa KOMMER att må. Dessutom kan vi få förslag på korrigerande åtgärder – eller rentav få åtgärderna utförda genom automatiserade lösningar. Genom AR och VR kommer snart instruktionsmanualer och dyrbara på plats-utbildningar vara ett minne blott. En servicetekniker kan genom att rikta sin mobil mot en flygplansmotor se den information som krävs för att åtgärda ett fel och utbildningen för just detta moment levererades kanske på ett kostnadseffektivt sätt i en VR-miljö.

Det är tydligen ute med platta skärmar.

I längden kommer affärsmodeller att omkullkastas och branschgränser att ritas om. Vissa typer av arbeten kommer helt säkert att försvinna medan andra kommer till. Hur snabbt det går kan ingen idag förutsäga, men helt klart står att den företagsledning som inte börjar adressera möjligheterna till innovation inom sin affär redan nu kommer att stå som förlorare om några år.

…men det är inte tekniken som står i centrum

En tydlig insikt slog oss. Det talades ytterst lite om teknik i detta teknikens Mecka. Däremot kretsade diskussionerna kring ett antal teman som ringade in framgångsfaktorerna för innovationskulturen i Silicon Valley:

  1. Allt handlar om TEAMET. För innovation är det helt kritiskt att sätta samman diversifierade team med olika erfarenheter och ingångsvinklar. Kompetens utifrån är nödvändig och ja-sägare inför ledningsgruppen göre sig icke besvär. I en innovationskultur måste befintliga sanningar ständigt ifrågasättas och det är ofta i ledningen de gamla sanningarna sitter, hur tråkigt det än är att erkänna det.
  2. Samarbete före konkurrens. ”Pay it forward” är inte bara en amerikansk filmtitel, utan ett sätt att leva och verka. Här finns en utmaning för vår nordiska företagskultur som präglas av ett konkurrenstänkande där vi kan bäst själva.

    Värderingar på konferensen: Give First – Don’t take. Help others Before Yourself. Make Friends – Not Contacts.

    Vi behöver kanske inte börja publicera vår senaste patentansökan på hemsidan, men vi har mycket att lära av den ärligt hjälpande och inbjudande samarbetskulturen som skapar synergier och framgång i Silicon Valley.

  3. Utgå från problemet kunden behöver lösa och kommunicera enkelt.  Även enkla behov kan var grunden till ny produkt/tjänst. Den främsta anledningen till att WhatsApp utvecklades var att övriga kommunikationsforum krävde lösenord. För att nå ut till dina kunder måste du också ha förmågan att ”wow-a” omedelbart. Gränsen mellan kommunikation och underhållning suddas ut allt mer.  
  4. Hastighet före perfektion och Misslyckas gärna – men fort. 3-åriga utvecklingsplaner i all ära, men takten har ökat. Entreprenörerna vittnade om vikten av att våga testa och lansera även om allt inte är klart. Det är med kunderna man fortsätter att förädla sitt erbjudande. Här har företag med mer klassisk utvecklingsmetodik många möjligheter att ta tag i. Sekventiell utveckling fungerar inte och företagets alla delar måste kliva ur sina silon och börja utveckla tillsammans.
  5. Om du har för mycket pengar kommer du sannolikt att misslyckas. Det kan ju låta märkligt, men budskapet hörde vi från många framgångsrika entreprenörer och det bör gälla även etablerade företag. Om man arbetar med mindre kapital är sannolikheten för mer ifrågasättande, kreativa lösningar och snabba processer betydligt högre. Fat and happy kommer man inte långt med.
  6. Skaffa t-shirt och hoodie. Även om vi inte är helt säkra på att sambandet mellan avslappnad klädkod och framgång är statistiskt säkerställt kan det aldrig skada att testa.

Vad innebär nu allt detta för en företagsledning som på allvar inte börjat styra mot en digital framtid? Förmodligen mycket. Att fortsätta i gamla hjulspår är inget alternativ och det är hög tid att börja bygga kunskap kring de nya teknikerna och vad de kan åstadkomma för ökat kundvärde och intern effektivitet. En aktiv omvärldsbevakning kommer att krävas för att följa förflyttningarna på marknaden och mellan branscher. Strategierna behöver anpassas till den snabbt skiftande omvärlden. Kultur, interna processer och infrastruktur behöver moderniseras för att stödja både befintlig affär och en snabb innovationstakt. Nya kompetenser såsom exempelvis analys av data eller agil systemutveckling kommer att krävas och man kanske behöver hitta strategiska samarbeten. Och så var det t-shirten. Man behöver helt enkelt staka ut sin egen väg till bolagets digitala transformation.

By |2017-03-03T08:39:35+00:00mars 3rd, 2017|Blogg|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment